topovat ověřit
07.02.2024 / 19.05.2024
Border kolie

Border kolie

Border collie
80%
Další pojmenování: límcová kolie, borderka
Border kolie

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Klasifikace F.C.I.
Skupina I. - Plemena ovčácká, pastevecká a honácká
Sekce 1 - Ovčácká a pastevecká plemena
S pracovní zkouškou
Číslo standardu: 297
Of. zkratka plemene v ČR: BOC
Země původu: Velká Británie
Vznik plemene: 18. století
Průměrná délka života: 12 - 15 roků
Původní využití: Ovčácký pes
Využití dnes: Vyhledávání drog, Služební pes, Aktivní pes, Společenský pes, Rodinný pes, Pasení, ovčácký pes, Společník u koní, Pracovní pes, Střežení stád, Coursing, Obedience, poslušnost psa, Dogdancing, Flyball, Frisbee, Agility
Kluby v ČR:

Border Collie Club Czech Republic (BCCCZ)

Klub chovatelů málopočetných plemen psů (KCHMPP)

VARIETY PLEMENE Border kolie

U tohoto plemene se nevyskytují žádné standardem samostatně posuzované variety.

HISTORIE A PŮVOD PLEMENE

Na evropském kontinentě byli již v dávném období před naším letopočtem chováni ovčáčtí psi, jejichž fyzický zjev a podobu lze i dnes odvodit na základě nálezů kosterních pozůstatků. Podle dostupných dokladů hmotných i písemných je možné poměrně spolehlivě usuzovat, že se tito psi vzhledově a povahově podobali moderním ovčáckým psům. Po staletí byli používáni k pasení ovcí. Patřili mezi ně i předchůdci dnešní border kolie. Zevnějškem se nápadně blížili špicovitým plemenům, neboť měli klínovitě tvarovanou hlavu se zašpičatělým čenichem a často vzpřímené uši.

Expanze římské říše s sebou přinesla nejen překotné změny na mapě Evropy. Římané si s sebou do nově osídlených oblastí přinesli vše potřebné a přivedli si rovněž své pastevecké psy. Tak se dostali první předchůdci border kolie na území Velké Británie. Do místa, které je s tímto psem v současnosti spjaté nejvíce a které plemeni dalo i jeho současný název - na pomezí Anglie a Skotska, přezdívaného „border country“. Border kolii se proto někdy říká „hraničářská“ kolie. Právě zde se plemeno postupně vyprofilovalo do svojí dnešní podoby, když byli k chovu vybíráni pouze ti pracovně nejschopnější jedinci.

Prioritou anglických šlechtitelů byla vždy maximální pracovní výkonnost psů. Pro tehdejší chovatele ovcí byl schopný ovčácký pes naprosto klíčovým pomocníkem. Na jeho dovednostech mnohdy závisela budoucnost a prospěch celé živnosti jeho majitele, kterému ušetřil výdaje za lidskou pracovní sílu, většinou méně výkonnou. Cíleným výběrem byly postupně ještě více podporovány už tak naprosto brilantní pastevecké schopnosti těchto psů a border kolie si brzo získala pověst celosvětově nejlepšího ovčáckého psa.

Již od roku 1873 se konají soutěže ovčáckých psů („sheep herding trails), kde border kolie pravidelně exceluje ukázkou svých fantastických schopností. Od samého počátku byl úspěch na těchto soutěžích důležitým faktorem při bedlivém posuzování vloh konkrétního psa. Jedinci, kteří zde s přehledem vítězili, se následně zařadili mezi zakladatele moderní podoby plemene. Mezi chovateli na konci 19. století a v průběhu 20. století zůstala původní idea o směřování chovu nezměněna. Primárním cílem bylo i nadále posilování pracovních kvalit plemene při menším důrazu na exteriér psa.

V roce 1906 vznikla Mezinárodní organizace ovčáckých psů (International Sheep Dog Society), zaštiťující řádnou registraci pracovních border kolií. Její předseda J. Reid se zasloužil o pevné ukotvení dnešního názvu plemene několik let po založení organizace. Vzhledem k malému zájmu o pevnou standardizaci exteriérových vlastností zástupců plemene trvalo velmi dlouhou dobu, než byla border kolie oficiálně uznána. Chovatelé se obávali svazujícího důrazu na exteriér na úkor pracovní upotřebitelnosti psů. K oficiálnímu uznání plemene ze strany Kennel Clubu tak došlo až v roce 1976. Standard plemene pod záštitou FCI byl zveřejněn v roce 1987.

Velká Británie - Border kolie

POVAHA

Border kolie je již pěknou řádku let nejvíce preferovaným pasteveckým psem na území Velké Británie. Přestože zástupci tohoto plemene sklízeli i v minulosti nadšené ovace na mnoha prestižních akcích včetně proslulé Cruftovy výstavy, bylo možné vidět tohoto psa v jiných zemích kromě Velké Británie a Irska ještě před několika lety jen zřídka. Do České republiky se dostala první border kolie brzy po oficiálním uznání standardu, jednalo se však o ojedinělou záležitost a zástupci tohoto plemene byli u nás poměrně dlouho spíše vzácností.

Pes mimořádných kvalit, kterými border kolie oplývá, ovšem nemohl zůstat bez výraznějšího povšimnutí navždy. K vzrůstající oblibě tohoto plemene bezesporu přispěl ve velké míře žebříček sociální inteligence psů, na kterém se border kolie umístila na zcela nejvyšší příčce. Začaly se stále více šířit informace o neuvěřitelné chytrosti těchto psů, kteří údajně dokáží zareagovat na povel svého pána ještě dříve, než ho dotyčná osoba stačí vyřknout. Ostatně, kdo by nechtěl mít doma nejchytřejšího psa na světě?

Kromě nadprůměrné inteligence border kolie přispěl k rychlému nástupu popularity plemene v posledních letech taktéž jeho přirozený vzhled, který velmi dobře koresponduje s aktuálním očekáváním a požadavky mnoha dnešních pejskařů. Velká vzhledová variabilita konkrétních zástupců plemene je v tomto ohledu dalším výrazným plusem, stejně jako jejich vyvážené velikostní proporce. Pokud má citlivá a učenlivá border kolie dostatek mentálních podnětů, do puntíku splňuje představu o bystrém, ovladatelném a hyperaktivním psovi, který miluje pohyb za každého počasí.

Border kolie

POHYB

Border kolie se bez velkého množství pohybové aktivity zásadně neobejde. Je to pes, který je nejspokojenější při vysokém pracovním nasazení a i dnes je často využíván ke svému původnímu účelu, pasení ovcí. Při této práci je absolutním mistrem v oboru a je obrovským potěšením ho sledovat, jak dokáže svoje svěřence ovládat dokonce pouhým pohledem a pomocí charakteristického plížení. Samozřejmě ne všichni jedinci jsou stejně talentovaní. Každopádně platí, že jakákoliv border kolie bez výjimky potřebuje dávku pohybu v takovém rozsahu, který mnozí lidé nejsou tomuto psovi schopni poskytnout, ať už z důvodů časových či kondičních.

Někteří lidé bez dostatku volného času a prostoru nemají bohužel ani dostatek rozvahy, neodolají módnímu pokušení a pořídí si border kolii jako ryze společenského mazlíčka. Bývají pak často nemile překvapeni, že jim natolik inteligentní pes zdemoloval interiér bytu či vykazuje problémy s chováním. Jsou hořce zklamáni a celou záležitost kladou za vinu psovi, kterého označují za problémového. Propadají hluboké deziluzi a rozčarování ohledně proklamovaných kvalit plemene a neuvědomují si, že jádro problému tkví především v neposkytnutí dostatečné náhrady za obvyklou pracovní náplň psa.

Samostatnou kapitolu představuje problém v podobě velkého množství psů tohoto plemene bez průkazu původu, z nichž někteří pocházejí z pochybných množitelských zdrojů. Ti mohou skutečně vykazovat různé behaviorální abnormality, které následně kazí pověst celého plemene. Faktem ale zůstává, že i čistokrevná border kolie s těmi nejlepšími předpoklady k tomu být úchvatným a jedinečným psem se může stát v rukou špatného chovatele nevyrovnaným uzlíčkem nervů plným frustrace, se zálibou v destruktivním chování a kousavosti.

Border kolie zkrátka potřebuje pořádně zaměstnat hlavu i tělo, zbožňuje tvrdou práci, je pro ni vítanou výzvou uplatňovat dlouhé hodiny svou vytrvalost, odolnost i skvělé myšlení. Jen nepatrná menšina lidí dnes běžně chová ovce a mnohem více jich touží po překrásné border kolii. Naštěstí existuje dlouhá řada psích sportů, které představují skvělou alternativu pro psy tohoto plemene bez profesionálního pracovního využití. Sportovně založený chovatel, jenž je schopen věnovat svému psovi denně několik hodin volného času, může s border kolií vytvořit nerozlučnou a šťastnou dvojici.

Do kategorie psích sportů spadá dnes už i pasení, které se pochopitelně nabízí pro border kolii jako ta nejpřirozenější možnost seberealizace. Psi mohou z pasení absolvovat zkoušky i závody, které představují zajímavou motivaci pro lepší výkon psa. Zástupci tohoto úžasného plemene s přehledem vynikají díky své inteligenci a obratnosti rovněž při oblíbeném agility, dogdancingu, flyballu, frisbee, coursingu nebo v rámci obedience. Border kolie je vhodná pro uplatnění ve zdravotnickém odvětví, ať už se jedná o canisterapii, asistenci hendikepovaným či záchranářství.

PÉČE

Alespoň základní výcvik by měl být samozřejmostí u každého psa a border kolie není žádnou výjimkou. Vysoká inteligence tohoto psa průběh výcviku v mnohém usnadňuje. Dobře vedená a motivovaná border kolie je schopna pochopit velmi rychle, co se od ní očekává. Ke svému pánovi si vytváří značně silné pouto a dokáže se s ním skvěle synchronizovat v perfektně sehraný tým. Během výcviku je třeba náležitě zohlednit citlivou povahu border kolie, jakékoliv hrubé zacházení tento pes nese velmi těžce. Pro začínajícího chovatele může být obtížné vyvarovat se častých výchovných nešvarů v podobě nedůslednosti či nedostatku trpělivosti.

Důsledná socializace v raném věku psa je naprosto nezbytná pro rozvíjení jeho zdravého vztahu k okolnímu světu, dětem všech věkových kategorií i zvířat. Nedostatečně socializovaná border kolie může být přehnaně plachá. Některé border kolie projevují silné tendence pást prakticky cokoliv co se jim naskytne. Jako vhodný objekt svého pracovního zápalu si tento pes volí jak skupinu hlučnějších dětí, tak blízko projíždějící automobily. Vzhledem k potencionálním rizikům plynoucím z takového chování je třeba jej hned v zárodku podchytit dostatečnými preventivními opatřeními v podobě bohatého mentálního a fyzického vyžití v kombinaci s pečlivým výcvikem.

Zástupci tohoto plemene jsou otužilí psi, kteří si nejvíce užívají pobyt ve venkovním prostředí za předpokladu souběžného těsného sepětí a intenzivního kontaktu se svým pánem. Hodí se rozhodně více na venkov než do města. Ideálním prostředím je pro ně dům s velkou zahradou, farma či zemědělská usedlost. Pozemek, na kterém se pohybuje border kolie, by měl být oplocen s největší důkladností. Přestože intenzivně zaměstnaná border kolie nemá zpravidla silnou motivaci k četným pokusům o vycházky na vlastní pěst, její vynalézavost nezná mezí a jak se říká, příležitost dělá zloděje.

Srst border kolie, která poskytuje vynikající ochranu za každého počasí, nevyžaduje nikterak náročnou péči. Zcela dostačující je důkladné vykartáčování alespoň jednou týdně. Dobrou prevencí proti zubnímu kameni a s ním spojenými problémy s dásněmi je čištění zubů speciální zubní pastou a kartáčkem určeným pro psy. Je nutné pamatovat i na pravidelnou kontrolu zevního zvukovodu psa a opatrné stříhání delších drápků.

Border kolie

ZAJÍMAVOSTI

Nadprůměrný intelekt border kolií je všeobecně znám a není proto příliš velkým překvapením, že někteří z těchto psů se celosvětově proslavili pro své naprosto mimořádné mentální schopnosti. Border kolie Chaser z USA je označována za nejchytřejšího psa na světě vůbec a její dovednosti šokují i uznávané vědce. Tento psí génius dokáže rozpoznat podle názvu více jak tisíc předmětů, rozlišuje i jejich jednotlivé kategorie a druhy. Chaser navíc pronikla do tajů gramatiky. Chápe totiž velmi dobře rozdíly mezi názvy, jež přímo označují jednotlivé předměty, a slovesy, předložkami či příslovci, které tuto funkci nemají. Majitelem Chaser je J. Pilley, psycholog s dlouholetou praxí, jenž chtěl původně pouze překonat rekord německé border kolie jménem Rico, která se naučila rozlišit na dvě stovky různých věcí. Svoje metody výcviku popsal J. Pilley v časopise věnujícím se myšlenkovým pochodům a o Chaser vyšla již i knížka, která sklidila mezi čtenáři velký úspěch.

VÝŽIVA

Podávání vhodného krmiva je jedním z hlavních faktorů majících přímý dopad na zdraví psa a proto není radno výběr psí stravy podcenit. Obecně platí, že krmivo vybíráme na základě velikosti a věku našeho mazlíčka. Při výběru krmiva zohledňujeme taktéž množství fyzické aktivity psa. Pro pracovní psy, kteří celý den vydávají až enormní množství energie, existují kvalitní granulovaná krmiva se speciálním složením. Další alternativu představuje příprava psí stravy z čerstvých surovin přímo doma, nově se rozvíjí tzv. barfování, což znamená krmení směsí syrového masa, kostí a zeleniny. Tento druh krmiva je momentálně poměrně oblíbený mezi chovateli velmi aktivních plemen jako je právě border kolie.

Border kolie

Zdraví

Průměrná délka života: 12 – 15 let.

U border kolie se podobně jako u ostatních psích plemen vyskytují některé choroby v průměru častěji než ostatní. Jedná se především o dysplazii loketního a kyčelního kloubu, která je neduhem sužujícím řadu psů, zejména střední a velké velikostní kategorie. Chovatelé se v současnosti snaží pečlivým testováním potencionálních rodičů nových štěněčích vrhů tento problém co nejvíce eliminovat.

Mezi další obávané onemocnění border kolií patří oční choroby, z nichž některé jsou stejně jako dysplazie kloubů dědičné a jejich výskyt u dalších generací psů lze snížit pomocí výběrového chovu. Největší strašáky představují progresivní retinální atrofie (PRA), anomálie oka u kolií (CEA) či zelený zákal (glaukom).

U border kolií byl zaznamenán také výskyt epilepsie (symptomy podobné jako u lidí), osteochondrózy (onemocnění chrupavek), neutropenie (dramatické snížení počtu bílých krvinek, způsobující úmrtí), různých druhů alergií a přecitlivost na některé typy léčiv, způsobená specifickou genetickou mutací, která může závažně stěžovat léčbu jiných onemocnění.

Border kolie

POTŘEBY A NÁROKY PSA

Borderka je velice aktivní plemeno, které potřebuje dostatek pohybu. Není to pes pro páníčky, kteří rádi lenoší. Každý den ji musíte zaměstnat nejen po fyzické stránce, ale zapojit by měla i hlavu. Je velmi chytrá a ráda pracuje. Pokud se bude doma nudit, začne si hledat zábavu sama, mohla by utíkat nebo vám doma něco zničit.  

Bydlet může ve městě i na venkově, ideální je dům se zahradou, kde se může proběhnout. Vydrží i v kotci, ale neměli byste ji zavírat stále. Bydlení v bytě není pro hyperaktivní borderku tolik vhodné, ale na druhou stranu, pokud borderku dostatečně unavíte, tak bude spokojené všude, kde je její páníček. 

Žádné speciální nároky nemá. Borderka se dobře cvičí, takže s poslušností byste neměli mít problém. Z toho důvodu si ji může pořídit i začátečník. Ale nehodí se pro seniory, kteří by ji zřejmě nedopřáli dostatek vyžití. Toto plemeno si pořizujte opravdu pouze v případě, že jste aktivní a často trávíte čas venku při činnostech, kde by vám pes mohl dělat společnost.

Border kolie

PODMÍNKY UCHOVNĚNÍ

Pro řádné uchovnění psa je třeba splnit podmínky stanovené chovatelským klubem v bonitačním řádu. Bonitace probíhá zpravidla třikrát ročně, komise v jejím průběhu hodnotí exteriér a dle možností i povahu psa. BCCCZ umožňuje účast na bonitačním řízení psům starším 15ti měsíců, přičemž uchovněn může být pes až po dovršení 18ti měsíců věku.

Nezbytnou podmínkou pro absolvování bonitace je dokumentace o provedení několika zdravotních vyšetření. Jedná se o vyšetření očí, které má doložit absenci vloh podmiňujících výskyt PRA a CEA, a dále rentgenové vyšetření ohledně dysplazie kyčelního kloubu, loketního kloubu a osteochondrózy. Při pozitivním nálezu symptomů kloubních chorob existuje určitá toleranční hranice stanovující, kteří jedinci ještě mohou být připuštěni k chovu.

Kromě pozitivního vyšetření na některé ze sledovaných onemocnění mimo toleranční rámec patří mezi závažné vyřazující vady výrazně netypický vzrůst, podkus, předkus a chybějící zuby, vrozená deformace čelisti, bílé osrstění na více než polovině těla, nadměrná nervozita, agresivita či naopak apatie.

Border kolie

MOŽNÁ ZÁMĚNA

Australský ovčák

Australský ovčák

Australský ovčák prožívá v současné době značný nárůst popularity stejně jako o něco drobnější border kolie. Je to pes z podobného těsta, a to nejen po exteriérové stránce, kde je rovněž povolena široká škála barevných variant. Také mohutnějšímu australskému ovčákovi je vlastní typický dychtivý výraz v obličeji a velká touha po akci. Zpravidla bývá ovšem označován za klidnějšího příbuzného vyloženě workoholické border kolie. Kromě velikosti se odlišuje v jistých vzhledových jednotlivostech, nápadným rozdílem jsou v některých případech uši psa, které u border kolie mohou být vztyčené, což je u australského ovčáka klasifikováno jako vážná vada. Někteří australští ovčáci se na rozdíl od border kolie rodí s přirozeně krátkým ocasem.

 

STANDARDNÍ VZHLED

Celkový vzhled:

Proporcionálně dobře stavěný pes s vyváženou, ladnou postavou. Kvalitní stavba těla umožňuje vysokou výkonnost při práci. Přílišná robustnost či naopak gracilnost nejsou žádoucími prvky, co se tělesné konstituce týče.

Důležité proporce:

Čenichová partie a mozkovna se svou délkou téměř shodují. Kohoutková výška je nepatrně menší než celková délka těla psa.

Výška:
Ideální kohoutková výška
psi: 53 cm
fenky: méně než 53 cm
Pozn. k výšce

Ideální kohoutková výška feny není standardem stanovena, měla by dosahovat hodnot o něco menších než je stanovená ideální výška psa.

Pozn. k hmotnosti Není standardem stanovena.
Srst:

Přípustné jsou dvě varianty osrstění: Krátké a středně dlouhé.

Srst je v obou případech opatřena jemnou, měkkou a velmi hustou podsadou, která představuje perfektní ochranu proti nepřízni počasí. Krycí srst je hustá a středně tuhá, u středně dlouhé varianty osrstění vytváří charakteristickou hřívu, kalhoty a prapor. Určité partie těla jsou naproti tomu porostlé kratší a hladkou srstí. To se týká konkrétně obličejové partie, oblasti uší a končetin (s výjimkou praporců u hrudních končetin, u pánevních končetin je srst kratší pouze od hlezen směrem dolů).

Zbarvení:

Přípustná je značně široká škála barevných variant srsti. Krajně nežádoucí je pouze nadpoloviční převaha bílé barvy.

Border kolie

HLAVA

MOZKOVNA

Lebka:

Poměrně široká s nenápadným týlním hrbolem.

Stop:

Zřetelně vyjádřen.

OBLIČEJOVÁ ČÁST

Tlama:

Oblast čenichu je silná a dosti krátká. Směrem k nosu je patrná postupná zužující se tendence čenichu. Nos může být černý, hnědý (u čokoládově a hnědě zbarvených jedinců) či v barvě břidlice (u modře zbarvených jedinců). Nozdry jsou solidně vyvinuté.

Čelisti, zuby:

Zuby i čelisti jsou silné. Skus pravidelný nůžkový, s kompletním chrupem.

Líce:

Vyvážené, bez sklonů k plnosti či zaoblenosti.

Oči:

Umístěné navzájem daleko od sebe, velikosti střední, tvaru oválného. Hnědého zbarvení, u merle zbarvených psů je povoleno částečné či úplné modré zbarvení očí. Výraz očí je bystrý, inteligentní, zároveň je pln laskavosti a jemnosti.

Uši:

Nesené vzpřímeně nebo polovzpřímeně, jsou velmi pohyblivé. Velikosti střední, umístěné navzájem v adekvátní vzdálenosti.

KRK

Přiměřené délky, silný a osvalený, mírně klenutý, rozšiřující se ve směru k lopatkám.

TRUP

Typický je atletický vzhled postavy.

Bedra:

Dobře osvalená a široká, avšak nevystupující.

Hrudní koš:

Hrudní koš, prostorný, značné hloubky a dobré šířky, žebra adekvátně klenutá.

KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINY

Opatřené pevnými kostmi, které nesmějí být přehnaně mohutné. Při pohledu z přední strany jsou rovnoběžné.

Lokty:

Přilehlé.

Zápěstí:

Při pohledu z boku lehce skloněné.

Tlapy hrudních končetin:

Oválného tvaru, disponující pevnými, solidně stavěnými polštářky. Prsty jsou klenuté a sevřené. Drápy silné.

PÁNEVNÍ KONČETINY

Při pohledu zezadu rovnoběžné, opatřené dlouhými, silnými stehny.

Stehna:

Svalnatá, silná, dlouhá.

Kolena:

Adekvátně zaúhlená.

Hlezno:

Pevné. Kloub je uložen hluboko.

Tlapy pánevní:

Oválného tvaru, disponující pevnými, solidně stavěnými polštářky. Prsty jsou klenuté a sevřené. Drápy silné.

CHODY PSA

Tlapky jsou během pohybu zvedány jen minimálně do výše, což zvyšuje dojem nenápadnosti a rychlosti. Pohyb je volný, plynulý a energický.

OCAS

Nízko nasazený, adekvátní délky, dosahující alespoň k hleznům. Bohatě osrstěný, stočený vzhůru ve směru špičky a dotvářející celkově vyvážený vzhled psa. Nesmí být nesen nad hřbetem.

Border kolie

přečteno: 60 212x
Budeme rádi, když toto plemeno ohodnotíte :-)
80%
Co Vás zaujalo? Chybí Vám zde něco?
Napište komentář...