topovat ověřit
11.01.2024 / 25.04.2024
Americký stafordšírský teriér

Americký stafordšírský teriér

American Staffordshire terrier
80%
Další pojmenování: Amstaf, stafford, staf, AST
Americký stafordšírský teriér

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Klasifikace F.C.I.
Skupina III. - Teriéři
Sekce 3 - Teriéři typu bull
Bez pracovní zkoušky
Číslo standardu: 286
Of. zkratka plemene v ČR: AST
Země původu: USA
Vznik plemene: 19. století
Průměrná délka života: 10 - 12 roků
Původní využití: Psí zápasy, boj s býky
Využití dnes: Společenský pes, Hlídací pes, Služební pes
Kluby v ČR:

Klub amerických stafordšírských teriérů (KAST)

VARIETY PLEMENE Americký stafordšírský teriér

U tohoto plemene se nevyskytují různorodé variety.

HISTORIE A PŮVOD PLEMENE

Toto plemeno se v počátcích svého formování v mnohém nelišilo od britského stafordšírského bulteriéra, který byl v Anglii hojně používán při zvířecích zápasech. Boj zvířat mezi sebou fascinoval mnohé lidi již od nepaměti a na základě historických záznamů je zřejmé, že v polovině 18. století byly v Anglii velmi populární zápasy psů nejen mezi sebou, ale také s o poznání většími zvířaty, s býky a medvědy. Stafordšírský bulteriér se ukázal v těchto bojích jako velmi schopný. Koncem 18. století a během prvních tří desetiletí století následujícího zažívaly psí zápasy v Anglii doslova zlaté časy.

V roce 1835 se ale okolnosti změnily, když anglický parlament uzákonil zákaz zápasů zvířat. To ovšem neznamenalo naprostý konec psích zápasů v zemi, začaly se pořádat ilegálně. V USA byly psí zápasy oficiálně zakázány až v roce 1900, což poskytovalo pořadatelům zápasů a sázkařům volný prostor pro jejich aktivní působení. Imigranti, kteří přicházeli z Anglie, si sem sebou přiváželi mezi svými psy rovněž zástupce bulteriéra. Na americké půdě byl v této době vyšlechtěn americký stafordšírský teriér, který je celkově mohutnější a větší než bulteriér. Mezi jeho předky patří staroanglický teriér a anglický buldok.

Jako samostatné plemeno byl americký stafordšírský teriér registrován pod názvem Staffordshire Terrier americkým chovatelským klubem již v roce 1936, přesto panovaly následující léta určité nejasnosti, neboť někteří psi tohoto plemene byli v plemenné knize i po registraci vedeni stále pod názvem American Bull Terriers. V roce 1972 bylo plemeno přejmenováno na American Staffordshire Terrier a zároveň byl jasně specifikován a ukotven jeho standard.

POVAHA

Při správném vedení je americký stafordšírský teriér nesmírně oddaným a spolehlivým společníkem, jenž věrně miluje celou svou rodinu a dokáže ji i účinně a s nasazením života chránit. Vyrovnaný pes tohoto plemene je pověstný svým vřelým vztahem k dětem, děti se k němu musí ovšem chovat s respektem a neprovokovat ho, při kontaktu s velmi malými dětmi by měla být vždy přítomna dospělá osoba, kterou pes poslouchá. Americký stafordšírský teriér rozhodně nezapře, že mu v žilách koluje živá a divoká teriéří krev. Jedná se proto o odvážného a houževnatého psa, jenž dokáže být ve svém jednání dosti urputný a tvrdohlavý.

POHYB

Americký stafordšírský teriér je velmi aktivní a energický pes, jenž vyžaduje dostatek pohybové aktivity. Není zcela nezbytné chovat amerického staforda v domě s rozsáhlou zahradou. Za předpokladu, že mu bude poskytnut náležitý prostor a vyžití v podobě dostatečně dlouhých procházek, her a sportovních aktivit, může vést americký stafordšírský teriér spokojený život i v bytě, kde je navíc v těsné blízkosti se svou rodinou, což mu velmi vyhovuje. Je třeba pamatovat na to, že tento pes disponuje obrovskou fyzickou silou a jeho čelisti dokážou v případě potyčky zasadit fatální úder. U některých zástupců amerického stafordšírkého teriéra může být problematický jejich vztah k ostatním zvířatům. Tato problematika je v poslední době častým tématem vzrušených diskuzí příznivců i odpůrců tohoto plemene.

PÉČE

Americký stafordšírský teriér musí být veden velice důsledně a přitom citlivě. Hodí se zásadně do rukou zkušeného chovatele, který má dostatek času a trpělivosti na jeho výchovu. Maximální péči je třeba u tohoto plemene věnovat především oblasti správné výchovy ve vztahu k ostatním zvířatům. Špatně vychovaní a zanedbávaní jedinci mohou vykazovat sklony k agresivnímu jednání a ohrožovat psy a v krajním případě dokonce i osoby ve svém okolí. Proto je nezbytné již od útlého věku důkladně předcházet jakýmkoliv náznakům agresivity a pracovat intenzivně na tom, aby byl pes tohoto plemene naprosto zvyklý na jiná zvířata, plně je respektoval a neměl tendence na ně útočit.

Krátká srst amerického stafordšírského teriéra nevyžaduje žádnou zvláštní péči kromě kartáčování v pravidelných časových intervalech.

ZAJÍMAVOSTI

V sousedním Německu je chov amerického stafordšírského teriéra, stejně jako řady dalších plemen, která byla v minulosti používána jako bojová, zakázán. Zahrnuti do tohoto zákazu jsou i kříženci těchto plemen a původní znění zákona postihuje nejen chov, ale také vstup těchto psů na území SRN. V platnosti je ovšem výjimka ze zákona, která umožňuje setrvání cestujících se psy, kterých se zákaz chovu týká, na území Německa po dobu čtyř týdnů. Zvláštní pravidla se týkají také služebních a asistenčních psů. K radikálním omezením v Německu došlo po několika incidentech, při kterých napadení psem skončilo úmrtím napadené osoby. Nejznámějším případem, jenž vyburcoval veřejnost a vyvolal takřka hysterii, bylo úmrtí šestiletého chlapce v Hamburku v roce 2000. Určitá omezující opatření a zákazy platí i v mnoha dalších zemích, netýkají se ale přímo a jmenovitě amerického stafordšírského teriéra. Ve Švédsku je postihován chov jakýchkoliv agresivních psů, v Belgii existuje speciální registr plemen, která byla označena jako potenciálně nebezpečná.

VÝŽIVA

Toto mohutné plemeno vyžaduje adekvátní výživu nejen ve štěněčím věku, kdy je třeba zajistit jeho velkým kostem a svalům všechny potřebné živiny pro správný a přiměřeně rychlý růst a vývoj. Nejjednodušší a zřejmě nejjistější možností, jak dodat stafordovi odpovídající krmnou dávku, je koupě některého z kvalitních superprémiových krmiv s vysokým obsahem masa, které jsou na trhu dostupné. Na krmení se rozhodně nevyplatí šetřit, neboť je v sázce zdraví a potažmo život psa. Podezřele levných krmiv od pochybných značek je na místě se vyvarovat. Doma připravovaná strava představuje pro psa velmi chutnou alternativu, je ovšem velice nákladná z hlediska času na přípravu a dost velký oříšek zároveň představuje docílení její správné skladby, potřebné pro optimální výživu psa. Někteří chovatelé kombinují doma připravenou stravu s kupovanými granulemi, to ovšem vyžaduje značnou obezřetnost a jemné a plynulé přechody mezi jednotlivými typy stravy. Vhodné je se o potravě pro psa poradit hned od počátku s dobrým veterinárním lékařem, který poskytne cenné informace i tipy. Americký stafordšírský teriér by neměl být nikdy překrmován.

Zdraví

Průměrná délka života: 12 let

Americký stafordšírský teriér, jenž má velmi silné kosti a statnou tělesnou konstituci, může trpět na dysplazii kyčelního kloubu. Mezi další u tohoto plemene v četnější míře zaznamenané choroby patří onemocnění močové soustavy (ledvin a močových cest), srdeční problémy, oční onemocnění (entropium, kdy je kraj očního víčka vyvrácený; šedý zákal), alergické reakce na některé druhy krmiv, kožní choroby, vrozené problémy v obličejové oblasti (rozštěp patra, pysku).

PODMÍNKY UCHOVNĚNÍ

Do chovu nejsou zahrnuti psi s výraznými exteriérovými vadami (předkus či podkus, ocas nesprávné délky či vadného držení, nesprávné zbarvení čenichu, růžová víčka a příliš světlá barva očí), vyloučeni jsou psi, kteří vykazují závažné vady chování (agresivita, nadměrná bojácnost).

MOŽNÁ ZÁMĚNA

Stafordšírský bulterier

Stafordšírský bulterier

Stafordšírský bulteriér je celkově výrazně menší než americký stafordšírský teriér, i při podstatně nižší výšce a hmotnosti je ale stejně jako americký staford velice statný a mohutný.

Americký pitbulteriér

Americký pitbulteriér

Americký pitbulteriér je vzhledově s americkým stafordšírským teriérem snadno zaměnitelný. Je však o něco vyšší a má větší hmotnost, čenich může být v jakémkoli zbarvení. Americký stafordšírský teriér má oproti němu o něco širší postavu, takže působí o něco mohutnějším dojmem, čenich je vždy černý. Pitbulteriér je v  určitých zemích zakázán kvůli několika případům, při nichž došlo ke konfliktnímu a agresivnímu chování vůči ostatním psům a někdy i lidem. Obecně je dominantnější ve vztahu k ostatním psům než americký stafordšírský teriér.

STANDARDNÍ VZHLED

Celkový vzhled:

Americký stafordšírský teriér je velmi dobře stavěný, notně osvalený, podsaditý pes, jenž si zároveň zachovává během pohybu svou obratnost a hbitost. Působí na pohled značně robustně, zřejmá je jeho velká síla.

Výška:
Ideální kohoutková výška
psi: 47 cm tolerance: +1 cm, -1 cm
fenky: 44,5 cm tolerance: +1,5 cm, -1,5 cm
Pozn. k výšce

Uvedené výškové rozmezí je preferováno, prioritou je dobrá vzájemná úměrnost mezi výškou a váhou psa.

Hmotnost:
psi 20,5 kg tolerance: +2,5 kg, -2,5 kg
fenky: 20,5 kg tolerance: +2,5 kg, -2,5 kg
Pozn. k hmotnosti Není standardem pevně stanovena, žádoucí je vzájemná úměrnost mezi výškou a váhou psa.
Srst:

Krátká, těsně přilehlá, lesknoucí se a tuhá na dotek

Zbarvení:

Jakékoliv, nežádoucí je zbarvení více než z 80% bílé až celobílé, játrové a černé s pálením

HLAVA

Střední délky, výrazně osvalená

MOZKOVNA

Široká

Stop:

Zřetelně patrný

OBLIČEJOVÁ ČÁST

Tlama:

Zezhora zaoblená, středně dlouhá

Pysky:

Pevně semknuté, rovné

Čelisti, zuby:

Spodní čelist značně silná, chrup má pevný nůžkový skus

Líce:

Lícní svaly jsou velmi zřetelné

Oči:

Kulatého tvaru, umístěné nízko, daleko od sebe, tmavého zbarvení

Uši:

V zemích, kde je to povoleno, jsou uši kupírovány. Preferovány jsou uši nekupírované, krátké, jež jsou neseny polovztyčené či vzpřímené.

KRK

Střední délky, mírně klenutý, svalnatý, zúžený směrem od plecí, s absencí volné kůže

TRUP

Horní linie:

Poměrně krátká, svažující se jemně směrem k zádi

Hřbet:

Krátký

Bedra:

Lehce stažená a mírně klenutá

Hrudní koš:

Hrudník značné šíře a výrazné hloubky. Žebra jsou zřetelně klenutá

KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINY

Rovné, obdařené silnými kostmi, relativně dosti vzdálené od sebe

Plece:

Velmi silné a svalnaté

Rameno:

Ramenní lopatky rozměrné a šikmo posazené

Zápěstí:

Kolmé

Tlapy hrudních končetin:

Silné a uzavřené, střední velikosti, solidně klenuté, bez vybočení

PÁNEVNÍ KONČETINY

Svalnaté

Hlezno:

Umístěné nízko, absence vbočení i vybočení

Tlapy pánevní:

Silné a uzavřené, střední velikosti, solidně klenuté, bez vybočení

CHODY PSA

Při chůzi pružný

OCAS

Nekupírovaný, nasazený nízko, zužující se směrem ke špičce a relativně krátký vzhledem k velikosti těla. Není nošený nad hřbetem ani nikterak zakroucený.

přečteno: 67 453x
Budeme rádi, když toto plemeno ohodnotíte :-)
80%
Co Vás zaujalo? Chybí Vám zde něco?
Napište komentář...