topovat ověřit

Kupujeme psa s průkazem původu

  • Jak správně pořídit psa a jak nenaletět množitelům
80%
Náhled

Možná teprve zvažujete, nakolik je vhodnější poměrně nákladná koupě čistokrevného psa ve srovnání s laciným pořízením křížence. Třeba jste se již rozhodli pro nového psího kamaráda a toužíte výhradně po reprezentativním zástupci některého z více než čtyřech stovek uznaných psích plemen. Každopádně vězte, že při výběru čistokrevného psa je nutné se mít na pozoru před bezohlednými množiteli, kterých je u nás bohužel spousta. Průkaz původu poskytuje majiteli psa jakousi garanci do budoucna. Štěňatům bývá ale někdy vystaven až dodatečně, po podání žádosti ze strany chovatele a zpracování veškeré agendy příslušným chovatelským klubem a ČMKU (Českomoravskou kynologickou unií). Před koupí je proto na místě pořádně si proklepnout samotného chovatele a rodiče štěňátek.

Co se o křížencích říká?

O křížencích se říká, že jsou v průměru odolnější proti řadě onemocnění, která nepříjemně často sužují vyšlechtěná psí plemena. Mnozí lidé dokonce prohlašují, že neznají oddanější a věrnější psy. Faktem však zůstává, že u štěněte křížence není možné s velkou jistotou odhadnout jeho budoucí vzhled ani povahu. Přesto dokážou být kříženci skvělými společníky a jejich pořízení by mělo být kvitováno s radostí a povděkem. Na druhou stranu nelze v současné situaci, kdy jsou útulky přeplněné bezprizorními pejsky všeho druhu, v žádném případě schvalovat cílené množení kříženců, o něž je všeobecně menší zájem než o čistokrevné psy.

Kříženec vlčáka

Jak vzniká množení kříženců?

Bohužel se stále najdou nezodpovědní lidé, kteří jsou natolik přesvědčeni o výjimečnosti svého roztomilého pejska, že nepochybují o bezproblémovém udání jeho štěňátek a iniciují záměrně jejich početí. A to i když není příliš jasné, ke kterému plemeni budoucí psí rodiče patří nebo se od standardu plemene výrazně odlišují. Poněkud jinou kapitolou jsou štěňata, která přijdou na svět v důsledku „nehody“. Hárající fena se jednoduše zaběhne nebo není dostatečně střežena a najde si k ní cestu horlivý ženich jakéhokoliv plemene. Mnohdy je obtížné stanovit míru viny a lehkovážnosti majitelů psa, neboť vynalézavost psích milenců občas nezná mezí. Vždy je to ale právě majitel psa, který za důsledky činů svého chlupatého svěřence plně zodpovídá.

Je špatné množit psy s PP, kteří nejsou řádně uchovněni?

Ano, výjimkou nejsou ani majitelé psů s průkazem původu, kteří se rozhodnou alespoň jednou za život psa odchovat štěňata, přitom neusilují o řádné uchovnění svého psa a o oficiální posvěcení ze strany klubu, ať už z obyčejné lenosti nebo z jiného důvodu. Vědomě tak přivádějí na svět štěňata bez průkazu původu, jejichž čistokrevní rodiče nebyli odborně posouzeni a schváleni jako vhodní adepti pro pokračování chovu daného plamene. Mohou tedy disponovat některou z vylučujících vad, ale také nemusí. Jejich potomkům nebudou po nakrytí schváleném a registrovaném chovatelským klubem vystaveny průkazy původu.

Pes bez PP

Kdo je to množitel?

Nejvíce spornou kategorii představují psi, kteří jsou svými majiteli halasně vydáváni za čistokrevné, avšak čistokrevnost jich samotných a též jejich štěňat je více či méně sporná a nelze ji doložit jinak než pomocí slovního ujištění chovatele. Pomocí této rétoriky jsou většinou prezentována štěňata z rukou množitelů. Kdo je to vlastně množitel? Je to ziskuchtivý člověk bez špetky svědomí, jenž dovedně využívá naivity, důvěry, neznalosti a zbrklosti lidí, prahnoucích po rychlém získání papírového psa za nízkou cenu. Množitel se většinou nezdráhá téměř ničeho – masový chov psů v nevyhovujících podmínkách a hrubé týrání zvířat není žádnou výjimkou.

„Podnikání“ množitele v konečném důsledku výrazně zhoršuje zdravotní kondici psí populace. Množitel se zaměřuje na aktuálně populární plemena a má vždy v rukávu několik osvědčených historek pro méně informované zájemce o štěně s průkazem původu. Mezi nejvíce oblíbené patří historka typu „Toto je poslední štěňátko z vrhu a proto již nemá papíry“. To je samozřejmě nesmysl, neboť po řádném uchovnění a splnění všech nezbytných podmínek daných chovatelským klubem obdrží průkaz původu všechna štěňátka z daného vrhu chovatelské stanice.

Množitel se nezdráhá štěně prodat klidně před supermarketem nebo na lecjakém tržišti, spoléhá na rychlé jednání a malou obeznámenost kupujícího. Jeho krédem je, co největší kvantita, nikoliv kvalita chovu. Zodpovědný chovatel naproti tomu rozhodně neusiluje o masovou produkci štěňat a poskytne zájemci o štěňátko možnost strávit dostatečně dlouhou dobu u pejsků, v klidu si je prohlédnout a poznat alespoň matku štěňat nebo oba rodiče. Dobrý chovatel si sám pečlivě vybírá, komu štěně svěří, zajímá se o jeho budoucnost a sepisuje s novým majitelem psa řádnou kupní smlouvu.

Jaké jsou výhody koupi pejska s PP?

Preferovat koupi psa s průkazem původu se vyplatí hned z několika důvodů. Díky oficiálně stanovenému standardu plemene si může majitel čistokrevného psa udělat předem dosti přesnou představu o jeho velikosti, hmotnosti a dalších exteriérových vlastnostech v dospělém věku. Lze počítat i se specifickými charakterovými rysy, typickými pro zástupce daného plemene. Majitel psa má možnost učinit si obrázek i o tom, jaká zdravotní rizika se mohou případně vyskytnout u jeho psa s větší pravděpodobností. V budoucnu je možné se s čistokrevným psem s průkazem původu účastnit výstav, participovat na klubových aktivitách a podílet se na dalším zdravém chovu a vývoji daného plemene.

Pár užitečných tipů na závěr:

1. Nekupujte „zajíce v pytli“

Nastudujte si pečlivě co nejvíce informací o Vámi vybraném plemeni. Mějte dobrý přehled o tom, jak má Váš budoucí pejsek vypadat a co jeho chov obnáší. Přihlaste se do fanklubu plemene a zjišťujte si předem poznatky, rady a tipy ze všech stran.

2. Nekupujte pejska z neznámého zdroje

Vybírejte si pejska pouze z chovatelské stanice s dobrou pověstí. Sondujte bedlivě podrobnosti o chovatelské stanici na webu kynologické unie, chovatelského klubu i u ostatních chovatelů zástupců daného plemene na stránce fanklubu. Máte-li možnost, poptejte se v okolí.

3. Zajímejte se pečlivě o zdravotní stav rodičů

Většina klubů vyžaduje od chovatelů provedení zdravotních testů psů na řadu geneticky podmíněných chorob. Nestyďte se požádat chovatele o informace ohledně zdravotních výsledků jeho psů, rodičů i štěňat. Nespokojte se s pouhým ústním ujištěním, že je vše v pořádku.

4. Nesnažte se ušetřit na nepravém místě

Chcete zdravého čistokrevného psa? Zapomeňte na lacinou koupi. Mějte na paměti, že větší počáteční investice při pořízení čistokrevného pejska představuje zlomek výdajů ve srovnání s poplatky za veterinární léčbu zdravotně podlomeného štěněte od množitele. Za nižší cenu lze zakoupit psa s průkazem původu, který je označen jako „nestandardní“. To znamená, že u něj byla shledána závažná odchylka od standardu a v budoucnu nebude moct být uplatněn v chovu, zároveň nebude sklízet ovace na výstavách.

5. Vyžadujte řádnou kupní smlouvu

Sepište s prodejcem psa kupní smlouvu. Ta by měla obsahovat základní identifikační údaje o kupujícím, prodávajícím a samozřejmě o prodávaném pejskovi, včetně jeho registračního čísla. Součástí by měly být též základní údaje o jeho rodičích. Dobrý chovatel se zaujetím pro příznivou budoucnost plemene si nejspíš bude přát do smlouvy začlenit i Vaše povinnosti. Kromě ujednání o ceně štěněte tak může smlouva dále obsahovat zmínku o Vašem závazku nechat otestovat v určitém věku pejska na dědičně podmíněné choroby a o budoucím provedení mentálních testů. Chovat si může ve smlouvě nárokovat prvotní právo na odkoupení v případě dalšího prodeje pejska nebo právo intervenovat při plánovaném nakrytí.

přečteno: 5 175x

Budeme rádi, když tento článek ohodnotíte :-)

80%

Co Vás zaujalo? Chybí Vám zde něco?
Napište komentář...