topovat ověřit

Druhy výstav, třídy, tituly a jak jim porozumět

  • Jaké máme výstavy, třídy a tituly
100%
Náhled

Zúčastnili jste se výstavy a vůbec nevíte, jak si hodnocení vašeho psa vyložit? Začátečníkům bude chvíli trvat, než se ve výstavním světě zorientují, a proto vám přinášíme seznam známek a titulů, které můžete ve výstavním kruhu obdržet a současně i vysvětlení, co které hodnocení znamená.

Existuje několik typů výstav a jednotlivé tituly jsou spjaty s určitým druhem výstavy. Známky, které se udělují v kruhu jsou pro všechny výstavy stejné. Liší se pouze v některých třídách. Psi jsou rozděleni do tříd na základě svého věku a případně ocenění, které již obdrželi.

Typy výstav:

Mezinárodní výstavy
Národní výstavy
Krajské a oblastní výstavy
Klubové a speciální výstavy

Na mezinárodních výstavách jsou zadávány čekatelství CAJC, CAC, r. CAC, CACIB a r. CACIB, na národních výstavách je to CAC a r. CAC.

Mezi tituly, které váš pes může získat na výstavách vyššího řádu, patří: BOB, BOS, BOJ, BOV, BONB, JBIG, JBOD, JBIS, BOD, BIG, BIS a na národní výstavě ještě Národní vítěz.

Na krajských a oblastních výstavách se zadává titul Vítěz třídy (VT), Oblastní/Krajský vítěz (OV, KV). Na speciálních a klubových výstavách může váš pes, stejně jako na národní, obdržet čekatelství CAJC, CAC a případně r. CAC. Dále je možné dosáhnout na titul BOB, BOS, BOJ a BOV. Na některých klubových či speciálních výstavách je zadáván titul Klubový vítěz (KV)/Vítěz speciální výstavy (VSV).

V rámci výstavy a hlavně pak v závěrečném kruhu na vyšších výstavách se pořádají soutěže typu Nejlepší pár psů či Nejlepší chovatelská skupina. Rozpis titulů, které můžete na výstavě obdržet naleznete vždy v propozicích.

Výstava psů

Výstavní třídy:

Třída štěňat: od věku 4 do 6 měsíců
Třída dorostu: od 6 do 9 měsíců
Třída mladých: od 9 do 18 měsíců
Mezitřída: od 15 do 24 měsíců
Otevřená třída: od 15 měsíců
Třída vítězů (šampionů): od 15 měsíců, nutno doložit potvrzení o přiznaném titulu
Pracovní třída: od 15 měsíců, nutno doložit kopii o vykonané pracovní zkoušce
Třída čestná: od 15 měsíců, nutno doložit obdržené tituly
Třída veteránů: od 8 let

Na každé výstavě se nutně nemusíte setkat se všemi třídami (vždy tam budou: třída mladých, mezitřída, otevřená, šampionů a veteránů). Rozepsané budou v propozicích či na přihlášce. Při jejím vyplňování nezapomeňte, že pro zařazení do třídy rozhoduje věk psa v den konání výstavy.

Známky:

Velmi nadějná (VN)
Nadějná (N)

Výborná (V)
Velmi dobrá (VD)
Dobrá (D)
Dostatečná
Diskvalifikován (vyloučen)
Neposouzen

Známka se zadává každému psovi, který je v kruhu posouzen. Umístění se určuje u čtyř nejlepších psů, kteří obdrželi známku alespoň Velmi dobrá a místo značí číslo uvedené u zkratky známky (např. V1 = Výborná 1). Ve třídě štěňat a dorostu se hodnocení liší od ostatních tříd, štěně zde může obdržet pouze známku Velmi nadějná nebo Nadějná.

Tituly:

BOB (Best of Breed) – Vítěz plemene
BOS (Best of Opposite Sex) – Vítěz plemene opačného pohlaví než je BOB
BOJ (Best of Juniors) – Nejlepší mladý plemene
BOV (Best of Veterans) – Nejlepší veterán plemene
BIS (Best in Show) – Vítěz výstavy
JBIS (Junior Best in Show) – Juniorský vítěz výstavy
BOD (Best of Day) – Vítěz dne
JBOD (Junior Best of Day) – Juniorský vítěz dne
BIG (Best in Group) – Vítěz skupiny FCI
JBIG (Junior Best in Group) – Juniorský vítěz skupiny FCI
BONB (Best of National Breeds) – Vítěz Velké národní ceny

 

CAJC (Certificat d’Aptitude au Junior Championnat) – čekatelství Šampionátu mladých
CAC ČR (Certificat d’Aptitude au Championnat) – čekatelství Šampionátu ČR
CAC ČMKU (Certificat d’Aptitude au Championnat) – čekatelství Šampionátu ČMKU
CACIB (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté) – čekatelství Mezinárodního šampionátu krásy FCI

Udělování titulů není nárokové a neznamená tedy, že pes se známkou V1 automaticky dostane na národní výstavě CAC. Objevit se může r. CAC (případně r. CACIB), to je označení pro tzv. rezervní čekatelství a může být uděleno druhému psovi v pořadí se známkou V2.

štěňátko

Pokud u nás „nasbíráte“ určitý počet CACů, tak se váš pes může stát Českým šampionem (případně junior či veterán šampionem). Jestliže máte plemeno, které musí vykonat zkoušku, tak potřebujete dvakrát obdržet čekatelství a alespoň jednou z mezinárodní výstavy. Pokud plemeno nepodléhá zkoušce, tak musíte získat čtyři čekatelství a alespoň dvě z mezinárodní výstavy, a to v časovém rozmezí alespoň dvou výstavních sezón.

Stejné je to u CACIBu, u plemen bez povinné zkoušky z výkonu musíte získat čtyřikrát čekatelství alespoň od tří různých rozhodčí ze tří různých zemí, a to alespoň v časovém rozmezí jeden rok a jeden den mezi prvním a posledním CACIBem, pak váš pes obdrží titul Mezinárodní šampion krásy FCI. U plemen podléhajících pracovní zkoušce stačí získat dvě kartičky s čekatelstvím od dvou různých rozhodčí a ze dvou různých zemí. Opět musí mezi získáním prvního a posledního CACIBu uplynout minimálně období jednoho roku a jednoho dne.

Výstava psů

přečteno: 25 070x

Budeme rádi, když tento článek ohodnotíte :-)

100%

Co Vás zaujalo? Chybí Vám zde něco?
Napište komentář...