topovat ověřit
19.11.2014 / 30.11.2014

Mohou psi vnímat nadpřirozeno?

  • Vnímají psi jevy z jiného světa? Poznají psi blízkou smrt?
100%
Náhled

Někteří lidé věří zásadně jen tomu, co je bezpečně vědecky doložitelné. Ke všemu mimo tento přísně ověřitelný rámec faktů a událostí jsou nekompromisně skeptičtí. Zastávají stanovisko, že v podstatě vše, ať už to zpočátku může vypadat jakkoli záhadně, má svoje logické vysvětlení. Většina z nás ale není ve svých postojích tak striktní. Naopak, velmi často jsme nakloněni víře v jevy z jiného světa. Domníváme se, že dění a prostor kolem nás, které můžeme vnímat běžnými smysly, jsou jen dílčí částí něčeho většího, co přesahuje hranice našeho chápání.

V životě každého člověka se někdy přihodí něco zvláštního a pozoruhodného. Jsme svědky či přímými účastníky událostí, které si nedovedeme jasně a racionálně odůvodnit. Může se jednat o drobný střípek z našeho každodenního života nebo naopak situaci naprosto mimořádnou a výjimečnou. Často souvisí s někým, kdo je nám hodně blízký. V mnoha takových okamžicích hrají hlavní roli naši domácí mazlíčci. Zachovají se způsobem, který nás zarazí, překvapí a dokonce až šokuje. Náš chlupáč totiž udělá něco, co si nedokážeme vyložit, aniž bychom mu přisoudili schopnost neobyčejné intuice, telepatie či použití jakéhosi šestého smyslu.

Truchlící pesNejsilnější zážitky tohoto typu, jež nás dovedou pořádně vyvést z míry, jsou ty, které známe naštěstí většinou jen z vyprávění. Jedná se o příběhy psů spjaté s úmrtím někoho blízkého. Byla zaznamenána řada případů, kdy pes velmi silně zareagoval na smrt svého pána, nezávisle na tom, zda se nacházel v jeho těsné blízkosti nebo snad tisíce kilometrů daleko. Tradují se historky o psech, kteří v okamžiku skonu milovaného pána projevovali značný neklid, rozrušení a nebylo možno je uklidnit. Některá svědectví vykládají o tom, že pes zemřel buď ve stejnou chvíli nebo jen o pár dní později než jeho právě pochovaný pán.

Zdánlivě nevysvětlitelné chování psů ve spojení se světem mrtvých je dozajista nejtajemnější oblastí, jež je ohledně věrohodnosti psího vnímání nadpřirozených jevů hojně diskutována. Už pro svůj poněkud strašidelný nádech. Krom zřetelného chřadnutí a úmrtí psa v době ztráty svého pána existují doklady o podivném počínání několika psů z jedné americké domácnosti, kteří se denně chovali v jistých chvílích tak, jako kdyby byla jejich panička přítomna, a bouřlivě ji vítali. Zarážející na tomto úkazu, potvrzeném četnými svědky, byl jeden drobný detail. Chovatelka těchto psů nedávno zemřela. Také tento případ posiluje víru některých lidí ve schopnost psů reagovat na přítomnost duší zemřelých.

Abychom poukázali na podivuhodné schopnosti psů, jež nelze vědecky uspokojivě vysvětlit, nemusíme chodit nikterak daleko a pátrat po duchařských příbězích. Stačí se zaměřit na běžnou zkušenost každého pejskaře. Všichni jsme přesvědčeni o nadprůměrných kvalitách svého psa. Nepochybujeme, že mezi námi dvěma je vytvořeno silné pouto. Někdy nás přesto překvapí, nakolik dokáže náš pes vycítit naše mentální a citové rozpoložení. Navíc nezřídka pozná, co plánujeme v příštích minutách. Jako kdyby s naší myslí dokázal navázat silné telepatické spojení.

$ADSENSE_DETAIL_CLANKY_200_200_GRAFICKYUkázkovým případem, ve kterém psi vykazují zvláštní paranormální dovednosti, příčící se logickému rozuzlení, je jejich excelentní schopnost předvídat se značným předstihem návrat svého pána domů. Na tento zajímavý fenomén se zaměřil anglický biochemik Rupert Sheldrake, který se celosvětově proslavil svou kontroverzní teorií morfické rezonance. Sheldrake se dlouhodobě věnoval výzkumu telepatie u domácích zvířat. Zmiňovanou situaci, kdy pes upozorní změnou svého chování ostatní členy domácnosti na blížící se příchod pána, podrobil Sheldrake podrobnému pětiletému šetření.

Mnohé události, ačkoliv se jeví zprvu jako nevysvětlitelné, mají ve skutečnosti naprosto jednoduché a prozaické řešení. Naši psi disponují perfektně vyvinutými smysly, jimiž nás mnohonásobně předčí. Dovedou zachytit pachy a zvuky, které lidské vnímání není schopno rozpoznat. Za některých okolností je pro nás ale z různých důvodů příjemnější a atraktivnější přisoudit příčinu určitých jevů něčemu nadpřirozenému. Když pes zaznamená dříve než člověk blížící se bouřku či reaguje podivně v opuštěném prokletém domě, naskakuje nám v mžiku husí kůže a cítíme prazvláštní šimrání v žaludku.

Dalo by se namítnout, že rovněž ono Sheldrakem vyzdvihované rozpoznání budoucího příchodu páníčka domů je dílem perfektního pozorovacího talentu psa a ukázkou jeho vytříbených smyslů. Koneckonců, pes je schopen si velmi rychle zapamatovat přibližnou dobu pravidelného příchodu svého pána, poznat již z dálky zvuk i barvu jeho automobilu a na relativně velkou vzdálenost identifikovat pánův pach či slyšet charakteristický zvuk jeho chůze.

Psí strašidloHořké sousto pro kritiky hypotéz o existenci šestého smyslu u psů představují věrohodné záznamy o tom, že řada respondentů výzkumu doložila zřetelné psí upozornění na pánův příchod v desítkách situací, které se vymykaly jakékoliv pravidelnosti nebo logice. Byla provedena dlouhá série experimentů, v jejichž rámci návrat pána psa domů probíhal zcela neočekávaně a jiným způsobem. Pes přesto neomylně reagoval. Někteří psi dávali jasně najevo očekávání pána v tak výrazném časovém předstihu, že nebylo nikterak možné uspokojivě tento fakt vysvětlit použitím běžných psích pěti smyslů ani za předpokladu jejich absolutně nejvyšší citlivosti.

Našim psím společníkům tedy nejsou patrně zcela cizí věci mezi nebem a zemí, jejichž přesné mechanismy fungování nám doposud zůstaly skryty. Krom toho bylo na základě výzkumů českých vědců, které proběhly v nedávné době a získaly si poměrně velkou pozornost i v zahraničí, dokázáno, že jsou psi schopni vnímat magnetické pole Země. Dozajista se proto vyplatí věnovat tomu, co se nám mnohdy bez úspěchu snaží sdělit, velkou pozornost. Zda se jedná o banalitu nebo něco velkolepého, to se v drtivé většině případů nikdy nedozvíme. Na každý pád dokáže psí intuice či ostré smysly, chcete-li, člověka, jenž jim umí naslouchat, před mnohým ochránit.

Máte nějaké zkušenosti s nevysvětlitelným chováním vašeho psa? Cítí váš pes zemřelého blízkého? Co zvláštního se vám stalo? Podělte se o to s námi v diskusi níže.

přečteno: 17 910x

Budeme rádi, když tento článek ohodnotíte :-)

100%

Co Vás zaujalo? Chybí Vám zde něco?
Napište komentář...