topovat ověřit
30.03.2015 / 04.06.2019

Pozná můj pes, že jsem těhotná?

  • Těhotenství se psem
100%
Náhled

Těhotenství představuje výjimečnou a neopakovatelnou etapu v životě každé ženy. Mimořádnost tohoto období vycítí velmi často i naši psí společníci. Na těhotenství paničky reagují rozličnými změnami chování, jejichž rozsah a podoba se liší v závislosti na povaze a vnímavosti daného psa. Bylo zaznamenáno mnoho případů, kdy se pes začal náhle chovat vůči své chovatelce zcela odlišně než doposud. K tomuto obratu v zaběhlých vzorcích chování psa došlo v prvních týdnech těhotenství ženy, kdy o něm ona sama ještě neměla ani tušení. Jak je něco takového možné?

Zatímco pro lidské vnímání jsou primárně využívanými smysly zrak a sluch, nejdůležitější informační kanál psa představuje jeho čich. Na čichové vjemy se pes spoléhá nejvíce, doslova nasává dění okolo sebe svými citlivými nozdrami. Na základě čichu identifikuje nejen ostatní psy a jiná zvířata, bezpečně díky němu rozpozná taktéž různé osoby. Lidští členové jeho smečky mají pro něj neopakovatelný pach, který pozná během okamžiku. Již od raného těhotenství probíhají v těle ženy bouřlivé hormonální změny, které mají přímý dopad na pachový profil, jímž ji pes běžně identifikuje.

Senzitivnější psi si tedy mohou uvědomit zvláštnost momentální situace od počátku těhotenství na základě pachových změn. Téměř každý pes však těhotenství nejbližšího člověka zaregistruje dříve či později pomocí zrakových vjemů a své mistrné schopnosti vnímat velmi přesně i jen nepatrnou odchylku od dosavadního denního režimu. Psi si zakládají na každodenních rituálech a zvyklostech, mají neobyčejný dar rychle si zafixovat určitý řád. Čtou v našich zažitých pohybech a gestech jako v otevřené knize. Není proto divu, že těhotná panička je překvapuje svými nově zaváděnými prapodivnými manýry.

Pes se spoléhá hlavně na čenich

Výkyvy v procházkovém režimu, značné emociální napětí, dlouhé ranní pobývání v koupelně, opatrné pohyby či postupná proměna siluety. To vše pes u své paničky bedlivě registruje. Cítí tu nenadálou změnu, zachytí dopodrobna každý plíživý příznak dalšího vychýlení od normálu. Ačkoliv velmi bezpečně pozná, že se něco děje, podle vědců pes pravděpodobně nerozpozná přesnou příčinou těchto behaviorálních zvratů a fyzických odlišností. Neví sice proč tomu tak je, ale jeho životní rytmus je najednou narušen, neboť odlišné chování paničky má přímý dopad na něj samotného. To u něj vyvolává reakci. Pes začíná jednat jinak než doposud.

Nevíme dosud přesně, co pes prožívá v přítomnosti těhotné ženy. Zda je v zajetí roztodivného zmatení nebo instinktivní identifikace něčeho skutečně pozoruhodného. Faktem je, že škála zaznamenaných typů chování, jež vykazují psi v této životní situaci, je velmi široká. Svědectví velkého počtu těhotných žen ale hovoří nejčastěji o třech druzích změn v jednání psa: Náhlé fyzické obezřetnosti psa ve vztahu k těhotné ženě, jasných náznacích zvýšené ochrany její osoby ve vztahu k ostatním a opatrnému zájmu psa o její břišní oblast v podobě lehání si do jeho blízkosti.

Spousta psů si zkrátka libuje v bouřlivém vítání svých pánů, jež rádi zpestřují bujarými výskoky na „svoje lidi“, jimž tak chtějí být co nejblíže. Nezřídka psi od této zažité praxe u těhotných žen sami od sebe upouští. Existuje řada psů, kteří mají velmi vyvinutý ochranitelský instinkt. V průběhu těhotenství se ovšem o bezpečnost své těhotné paničky zasazují důrazně i psi, kterým bylo toto chování do té doby poměrně cizí. Mnoho psů odpočívá a spí, pokud je jim to tolerováno, u nohou své paničky. V jejím těhotenství se začínají přesouvat k břichu ženy, jako by chtěli vyzvídat, co je s vyvíjejícím se miminkem nového.

Těhotenství se psem

Soužití se psem může v těhotenství přinášet mnoho legračních i dojemných momentů, protože někteří psi si vůči těhotné chovatelce náhle počínají s nevídanou jemností, zdrženlivostí a až neohrabaností. Občas mohou být nové rysy chování naopak velmi nežádoucí. Například pokud se pes snaží svou vůdkyni ochránit i před ostatními rodinnými příslušníky včetně jejího vlastního manžela, je zejména u velkých plemen zaděláno na problém. Navíc vnímavost psů variuje od jedince k jedinci, a rozhodně neplatí, že by se všichni psi s těhotenstvím své paničky zákonitě zklidnili.

Jistá skupina psů nemusí těhotenství ženy a změny s ním související reflektovat v podstatě vůbec. Chovají se i nadále zcela jako doposud, což představuje v jistých případech potíže, jindy naopak úlevu. Venčení některých psů se může v pokročilém stupni těhotenství stát pro ženu vysoce rizikovým faktorem. Obzvlášť jedná-li se o divoké a silné psy, u kterých byla navíc zanedbána předchozí výchova. Určitým psům nový stav a změny ve zvyklostech paničky přináší akorát bezbřehý pocit nejistoty, který může podnítit všemožné formy negativního jednání.

Je třeba si vždy uvědomit, že těhotenství je pro psa stejně přelomovým obdobím jako pro nás. Pes potřebuje být pevně ubezpečen, že jeho pozice není ohrožena a drobné posuny v harmonogramu neznamenají pro jeho budoucnost nic fatálního. Je třeba mu vysílat jasné signály o tom, že je vše v absolutním pořádku. Pes má schopnost velmi dobře vycítit naše mentální rozpoložení, jelikož ho navíc dáváme najevo svým vnějším chováním. Ačkoliv se v těhotenství vše točí okolo očekávaného miminka, nesmí být náš pes přesto zatlačen příliš do pozadí. Musí být nedílnou součástí našeho života jako doposud. Jen tak připravíme dobrý základ pro skvělý budoucí vztah nově narozeného dítěte a psa.

přečteno: 38 280x

Budeme rádi, když tento článek ohodnotíte :-)

100%

Co Vás zaujalo? Chybí Vám zde něco?
Napište komentář...